0212 211 33 33 PBX

Hemoroidsiz bir yaşam seçmek için, bizi arayın.

Ekibimiz

Endoskopi Ünitesi

Endoskopi Ünitesi

Proktoloji hastalarının, ihtiyaç duyulduğu takdirde radyolojik ve endoskopik tetkikleri gerçekleştirilir. Tetkik ve tedavide teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanarak hastalıkların tanısı konur.

REKTOSKOPİ

Kalın bağırsağın son 20 - 25 cm'sinin değerlendirilmesinde rektoskopi kullanılır. İşlemden önce lağman yapmak yeterlidir. Özellikle makat kanserlerinin, hemoroidlerin ve makattaki çatlakların değerlendirilmesinde önemlidir.

REKTOSİGMOİDOSKOPİ

Kalın bağırsakların son 60 - 70 cm.'lik kısmını oluşturan rektum ve takip eden sigmoid kolon kısmının tetkikidir. Ucunda bir mercek ve ışık kaynağı olan, kolay bükülebilen fiberoptik bir cihaz ile yapılır. İşlemden önce lağman yapmak yeterlidir. Rektosigmoidoskopi ile rektum ve kolondaki kanserler, ülserler ve polip adı verilen anormal büyümeler görülebilir. İşlem yaklaşık yirmi dakika sürer. Genellikle rektosigmoidoskopide bir anormallik görülürse kolonoskopi istenir.

VİDEOKOLONOSKOPİ

Bağırsak hastalıklarının tanısında en duyarlı yöntem kolonoskopidir. Kolonoskopi, kalın bağırsağın tümünün ince, her yöne bükülebilen (flexible) özel bir tüp aracılığıyla incelenebildiği yöntemdir. Kolonoskopide gerek görülen yerlerden ağrısız şekilde parça alınabilir. Eskiden ancak ameliyatla tedavi edilen darlıklar kolonoskopi ile başarılı şekilde açılırken, polipler kesilerek ya da yakılarak yok edilebilirler. Alınan doku örnekleri patolojik incelemeye tabi tutulur. Böylece hem teşhis hem tedavi aynı seansta gerçekleştirilir. Tüm kolonoskopi işlemleri fotoğraf ya da video kayıtları ile gerektiğinde yeniden değerlendirilebilir.

İşlemden bir gün önce diyet ve özel ilaçların yardımı ile barsak temizliği yapılır. Uygulama sırasında hastanın ağrı ve sıkıntı duymaması için ilaç uygulanır. İşlem süresi ortalama 20 dakika olup, sonrasında hasta kısa süreli dinlenmeyi takiben günlük beslenme ve çalışma yaşamına dönebilir.