0212 211 33 33 PBX

Hemoroidsiz bir yaşam seçmek için, bizi arayın.

Ekibimiz

Patoloji

Patoloji

Kadıoğlu Hastanesi'nde verilen bu hizmet, hastanede uygulanan tıp uygulamalarını tamamlayıcı niteliktedir.

Bu bölümde verilen hizmetler, doku örneklerinin incelenmesi, ameliyat sırasında konsültasyon, hücre örneklerinin elde edilmesi ve incelenmesi olarak özetlenebilir.

Patoloji, esas olarak hastalıkların sebebini araştıran bilim dalıdır. Vücuttan alınan bütün dokular mikroskopik olarak hücre düzeyinde incelenebilir.

Bugün tıpta birçok hastalığın tanısı yalnızca patolojik inceleme ile konulabilmekte; bazı hastalıklarda ise tanı, klinik muayene ve diğer laboratuar bulguları ile konulmakta, tedavi için gerekli ameliyat ve müdaheleler yapılarak vücuttan alınan dokuların patoloji laboratuarında incelenmesi ile tanı ve tedavinin doğruluğu saptanmaktadır.

Kadıoğlu Hastanesi Proktoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen hemoroid, fistül, fissür ve kıl dönmesi ameliyatlarından sonra alınan dokulara rutin olarak patalojik tetkik yapılmaktadır. Böylece ameliyat öncesi koyulmuş teşhis mikroskopik teşhisle kıyaslanmış ve doğrulanmış olur. Kötü huylu tümör riskini bertaraf etmek için her hastaya patolojik inceleme yapılmaktadır.